Watermolen

Naam
Van deze watermolen is geen naam bekend. Hij wordt in de volksmond de molen van Baarlo genoemd.

Bouwjaar
Van deze molen wordt het eerst melding gemaakt in 1326.
Het huidige gebouw dateert echter uit het begin van de 17e eeuw en is waarschijnlijk gebouwd door Sybert III van Eyll.

Vroeger tot nu
Van de watermolen is voor 1900 weinig bekend. Vanaf 1900 deed ze echter dienst als graanmolen. Hiertoe werd het waterrad verwijderd en vervangen door een Girard-turbine, waarvoor een aanbouw werd gemaakt. In 1914 werd een benzinemotor als hulpmotor bijgeplaatst, die na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog tot zuiggasmotor werd omgebouwd. In 1930 werd de motor vervangen door een oude scheepsmotor en in 1935 werd omgeschakeld naar een elektrisch maalbedrijf met een hamermolen.
Tot 1960 was de molen in bedrijf als watermolen. Zij behoort tot de categorie onderslagmolens. Omdat het peil in de Kwistbeek nogal varieerde en de molen vaak te weinig water had om te malen, liet de eigenaar in het midden van de negentiende eeuw een standaardmolen bouwen, waarin de molenstenen van de watermolen werden gelegd. Deze standaardmolen is tijdens de terugtrekking van de Duitse troepen in 1944 opgeblazen.
hierna werd de molen weer als watermolen herbouwd.

Bijbehorende gebouwen
De molen behoorde toe aan het "Huys Baerlo" (kasteel d'Erp) en ligt op enkele meters afstand van de wasplaats.
Stroomafwaarts, in de Vergelt, stond eerst nog een tweede watermolen.

Meer informatie
Na aankoop door de gemeente Maasbree werd de molen in 1976 gerestaureerd.
Tegenwoordig is de molen geopend en in bedrijf op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Internetbureau Vis.nl