Huize Roffaert

Naam
Huize Roffaert werd in 17e eeuwse oorkonden vernoemd als Ingen Ohe. Het huis werd pas later naar het geslacht Roffaert genoemd.

Bouwjaar
Het originele huis werd in het begin van de 14de eeuw gebouwd.

1e eigenaar
In 1364 wordt Floirken Roeffart genoemd als wapenknaap van Huize Roffaert. Hij wordt dus genoemd als eerste eigenaar van Huize Roffaert.

Vroeger tot nu
De kastelen waren vroeger in het bezit van de heren van Kessel. Dit blijkt bij deze behuizing ook uit het alliantiewapen boven de toegangspoort uit 1629. Het goed werd in 1694 verkocht aan de Venlose familie Aerssen en kwam daarna achtereenvolgens in handen van de familie de Pollaert, Darth en Janssen. In 1932 ging de hoeve over in handen van de familie Keulen.

Bijbehorende gebouwen
Het herenhuis hoorde aanvankelijk bij kasteel Ooyen. Het was een borgleen van het kasteel van Broeckhuysen. Dit kasteel behoorde ook toe aan de heren van Kessel.

Renoveringen, verbouwing, bijbouwing
in 1996 is het gebouw grotendeels gerestaureerd en verbouwd. Bij de daaraan voorafgaande ontmanteling bleek dat bijna de gehele 17e eeuwse bouwsubstantie nog aanwezig was, een unieke situatie. De oost- en westvleugels van het huis zijn in de 20e eeuw sterk vernieuwd, waarschijnlijk is een brand in 1937 daar de rede van.

Meer informatie
De kasteel-boerderij is te typeren als een gesloten hoeve: 4 vleugels rondom een binnenplaats.
Huize Roffaert zou wel eens het vijfde Baarlose kasteel kunnen zijn. Er zou ooit een torentje zijn geweest, maar vooralsnog zijn er geen bewijzen.

Tegenwoordig
Momenteel wordt het huis bewoond door de familie Keulen. Het huis is niet opengesteld voor bezichtiging.

Internetbureau Vis.nl