Kasteel de Raay

Naam
Kasteel de Raay. De officiële naam is tegenwoordig Sandton Chateau de Raay. Oorspronkelijk was het kasteel ook wel bekend als Ingen Raaij.

Bouwjaar
De Raay is een kasteel dat werd gebouwd aan het begin van de 13e eeuw.

1e eigenaar
In oude geschriften staat in 1236 al de naam vermeld van kasteelheer Tilman van Raade (Raay) als eigenaar van het kasteel.

Vroeger tot nu
Van de vijftiende tot de negentiende eeuw werd het riddergoed De Raay bewoond door de adellijke families Van der Horst, Baexen en later door de familie Van der Marck.
In de winter van 1935 woonde er mejuffrouw L. Geraedts, een bekende verpleegster uit Swalmen.
Twee jaar later echter werd kasteel de Raay gekocht door de Missie- en aanbiddingzusters van de Heilige Familie. Toen het door de zusters verlaten werd, heeft het kasteel een tijd leeggestaan.

Bijbehorende gebouwen
In de periode dat de familie de Bossart de Lethembrouck op het riddermatig huis woonde werd de naastgelegen boerderij gebouwd. Het gebouw dateert uit 1881.

Renoveringen, verbouwing, bijbouwing
In 1850 werd het kasteel gerenoveerd, waarbij de toenmalige eigenaar een kapconstructie in chaletvorm liet aanbrengen. Toen mejuffrouw L. Geraedts er in 1935 woonde werd het ruime historische pand ingericht tot hotel-restaurant.
In 1999 werd vervolgens begonnen met een vier jaar durende ingrijpende renovatie door de keten Sandton Hotels.

Meer informatie
De bezitters van het riddermatig huis kenden een aantal voorrechten. Hieronder viel het recht op een slotkapel, een eigen jachtrecht in de omgeving van Baarlo en een reeks van heffingen (meestal in natura) die door de pachters moest worden opgebracht.

Tegenwoordig
Tegenwoordig is het een vier-sterren hotel en international art center, met een restaurant in een enorme glazen serre op de plaats waar vroeger de hoofdingang van het kasteel was. Het hotel behoort bij de keten Sandton Hotels.

Internetbureau Vis.nl