Kasteel de Berckt

Naam
Kasteel de Berckt, dit kasteel werd vroeger ook wel De Berkt genoemd staat tegenwoordig bekend als groepsaccomodatie kasteel de Berckt.

Bouwjaar
Het eerste bouwwerk is in het begin van de 13e eeuw gebouwd.

1e eigenaar

In een oorkonde van 1219 wordt ene Godefridus van Eyll, leenman van de Graaf van Kessel, als bezitter van kasteel De Berckt genoemd.

Vroeger tot nu
De familie van Eyll was tot aan het einde van de 16e eeuw de rijkste familie van Baarlo en blijft tot 1554 eigenaar van de Berckt.
Via huwelijken komt het kasteel in bezit van de familie van Crieckenbeek. Agnes van Crieckenbeek schonk het goed in 1594 als bruidsschat aan Godfried van Hardenraet. Zo kwam het kasteel in handen van Johanna Aleida van Hardenraet die het huis in 1671 aan haar man gaf, Lambert van Pollaert, heer van Aldeneyk. Na diens dood trad Aleida in het huwelijk met baron Hans Frederik de Rhoe d'Obsinnich.
In 1707 huwt Eva van Rhoe Obsinnich met de Belgische Baron Willem II d'Olne. Tot 1830 is de familie d'Olne eigenaar van De Berckt. In dat jaar wordt het kasteel verkocht aan Baron Scherpenzeel Heusch.
Baron Scherpenzeel Heusch vertrekt in 1869 en De Berckt blijft tot 1902 in handen van de familie Coenegracht. Daarna wordt Het slotklooster van respectievelijk de Fransde Carmelitessen, de Paters Fransiscanen en vanaf 1931 de Paters van het Allerheiligste Sacrament.

Bijbehorende gebouwen
Tot het landgoed de Berckt behoorde naast de hoeve ook het oude veerhuis. Verder Douvenhof en Friedeshof die in de nabijheid van kasteel de Berckt lagen. Het oude veerhuis werd echter in de 2e wereldoorlog verwoest.

Renoveringen, verbouwing, bijbouwing
In de 17e eeuw is Baron Scherpenzeel Heusch eigenaar van De Beckt. Hij laat de oude burcht slopen en herbouwt het kasteel in de huidige vorm, op de poortgebouwen aan de zuidkant na.
In 1980 is het kasteel vervolgens geheel gerestaureerd. Van het vroegere voorhof is nog een bakstenen vleugel uit het eerste kwart van de 18e eeuw over.

Meer informatie
Het kasteel was oorspronkelijk vierkant van opzet en kende hoektorens. Het had twee voorplaatsen en opvaarten met ruime ondergebouwen. Verder werd het kasteel omringt door sloten, stallingen, remisen en schuren

Tegenwoordig
Arcenaar Nagels kocht in 1994 het kasteel en is nog steeds de eigenaar. Hij vestigde er een groepsaccommodatie.

Internetbureau Vis.nl